سرایط خدمات و قوانین سایت

خرید از سایت پوشاک آنتالیا به منزله قبول کردن قوانین و مقررارت سایت و پذیرفتن شرایط خدمات ما است

  • لباس راحتی و لباس زیر به دلیل رعایت مسائل بهداشتی قابل پس گرفتن و یا تعویض نمی باشد ، پس لطفا در انتخاب خود دقت فرمایید


تولید کننده‌ها

با تخفیف خریداری کنید ...